Kontaktujte maKontakt
Potrebujete 
úradný preklad alebo tlmočenie?

Vyplňte formulár a pripravím vám cenovú ponuku. Kliknite na tlačidlo:

Kontaktný formulár
Novinky v mojich prekladoch a tlmočeniachNovinky

Tlačová konferencia pivovarov

5.októbra 2010 som tlmočila tlačovú konferenciu Pivovarov Topvar, Heineken Slovensko a zástupcov menších pivovarov...
Čítajte ďalej>>


Odkazy na zaujímavé a partnerské stránkyOdkazy

Your Choice, s.r.o.

www.your-choice.skÚradné preklady » Charakteristika
Charakteristika úradných prekladov

Preklady overené prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.


Ide o preklady overené prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

V tomto zozname som zapísaná pod č. 970 779 od 15.5.2006.


Najčastejšie dokumenty, ktoré vyžadujú zamestnávatelia v zahraničí úradne overiť sú:

Úradné preklady
  • maturitné vysvedčenie
  • vysokoškolský diplom
  • výpis známok
  • register trestov
  • rodný list
  • rôzne typy zmlúv

 

Dôležité informácie k úradným prekladom

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.

Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom. Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).

Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, o čom je dokument, dátumom prekladu a cenou.

Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.


Kontaktný formulár