Kontaktujte maKontakt
Potrebujete 
úradný preklad alebo tlmočenie?

Vyplňte formulár a pripravím vám cenovú ponuku. Kliknite na tlačidlo:

Kontaktný formulár
Novinky v mojich prekladoch a tlmočeniachNovinky

Tlačová konferencia pivovarov

5.októbra 2010 som tlmočila tlačovú konferenciu Pivovarov Topvar, Heineken Slovensko a zástupcov menších pivovarov...
Čítajte ďalej>>


Odkazy na zaujímavé a partnerské stránkyOdkazy

Your Choice, s.r.o.

www.your-choice.skOdborné preklady » Ukážka odborného prekladu
Ukážka odborného prekladu
Russian and CIS equities are becoming real bargainsFor value investors Russian equities probably will be the real bargain. Based on the conventional relative valuation metrics Russian equity market is one of the cheapest in the world. Meanwhile, the recent price correction has made valuation levels even more appealing. Considering recent dramatic price swings in the region’s equity markets, the equities perspectives are increasingly optimistic. The region’s unique geographical location and natural resources base combined with undisputable macroeconomic and political stability undoubtedly will appeal to investors, looking for lower macroeconomic risks and effective diversification. Also high exposure to commodity prices will be beneficial for region’s equity markets in 2010 as a supportive liquidity environment, implied by an extremely mild global monetary regime, and strong growth of developing economies will likely significantly increase demand for commodities. Meanwhile rapidly rising domestic consumption is providing important source of macroeconomic diversification and likely will be able to soften any potential external macroeconomic shock.Akcie Ruska a regiónu CIS sa stávajú skutočne dobrým obchodomPre tých, ktorí investujú do hodnoty akcií, budú pravdepodobne ruské akcie skutočne dobrým obchodom. Na základe konvenčnej relatívnej hodnotiacej metriky je ruský akciový trh jedným z najlacnejších na svete. Nedávna úprava cien medzičasom ešte viac zatraktívnila hodnotiace úrovne. Ak berieme do úvahy dramatické výkyvy cien na regionálnych akciových trhoch, sú akciové výhliadky stále viac a viac optimistickejšie. Výnimočná geografická poloha regiónu a prírodné zdroje v kombinácii s nepopierateľnou makroekonomickou a politickou stabilitou budú bezpochyby príťažlivé pre investorov, ktorí hľadajú nižšie makroekonomické riziká a efektívnu diverzifikáciu. Aj zameranie sa na ceny komodít bude v roku 2010 prínosom pre akciové trhy v tomto regióne ako podporné likvidné prostredie, ktoré zahŕňa extrémne mierny globálny peňažný režim. Silný rast rozvíjajúcich sa ekonomík pravdepodobne zvýši dopyt po komoditách. Rýchlo rastú ca domáca spotreba poskytuje dôležitý zdroj makroekonomickej diverzifikácie a bude pravdepodobne schopná zjemniť každý potenciálny externý makroekonomický záchvev.
Finančný preklad
(anglická verzia)
Russian and CIS equities are becoming real bargains
For value investors Russian equities probably will be the real bargain. Based on the conventional relative valuation metrics Russian equity market is one of the cheapest in the world. Meanwhile, the recent price correction has made valuation levels even more appealing. Considering recent dramatic price swings in the region’s equity markets, the equities perspectives are increasingly optimistic.
The region’s unique geographical location and natural resources base combined with undisputable macroeconomic and political stability undoubtedly will appeal to investors, looking for lower macroeconomic risks and effective diversification. Also high exposure to commodity prices will be beneficial for region’s equity markets in 2010 as a supportive liquidity environment, implied by an extremely mild global monetary regime, and strong growth of developing economies will likely significantly increase demand for commodities. Meanwhile rapidly rising domestic consumption is providing important source of macroeconomic diversification and likely will be able to soften any potential external macroeconomic shock.
(slovenská verzia)
Akcie Ruska a regiónu CIS sa stávajú skutočne dobrým obchodom
Pre tých, ktorí investujú do hodnoty akcií, budú pravdepodobne ruské akcie skutočne dobrým obchodom. Na základe konvenčnej relatívnej hodnotiacej metriky je ruský akciový trh jedným z najlacnejších na svete. Nedávna úprava cien medzičasom ešte viac zatraktívnila hodnotiace úrovne. Ak berieme do úvahy dramatické výkyvy cien na regionálnych akciových trhoch, sú akciové vyhliadky stále optimistickejšie.
Výnimočná geografická poloha regiónu a prírodné zdroje v kombinácii s nepopierateľnou makroekonomickou a politickou stabilitou budú bezpochyby príťažlivé pre investorov, ktorí hľadajú nižšie makroekonomické riziká a efektívnu diverzifikáciu. Aj zameranie sa na ceny komodít bude v roku 2010 prínosom pre akciové trhy v tomto regióne ako podporné likvidné prostredie, ktoré zahŕňa neobyčajne mierny globálny peňažný režim. Silný rast rozvíjajúcich sa ekonomík pravdepodobne zvýši dopyt po komoditách. Rýchlo rastúca domáca spotreba poskytuje dôležitý zdroj makroekonomickej diverzifikácie a bude pravdepodobne schopná zjemniť každý potenciálny externý makroekonomický

 

Finančný preklad

(anglická verzia)

Russian and CIS equities are becoming real bargains

For value investors Russian equities probably will be the real bargain. Based on the conventional relative valuation metrics Russian equity market is one of the cheapest in the world. Meanwhile, the recent price correction has made valuation levels even more appealing. Considering recent dramatic price swings in the region’s equity markets, the equities perspectives are increasingly optimistic. The region’s unique geographical location and natural resources base combined with undisputable macroeconomic and political stability undoubtedly will appeal to investors, looking for lower macroeconomic risks and effective diversification. Also high exposure to commodity prices will be beneficial for region’s equity markets in 2010 as a supportive liquidity environment, implied by an extremely mild global monetary regime, and strong growth of developing economies will likely significantly increase demand for commodities. Meanwhile rapidly rising domestic consumption is providing important source of macroeconomic diversification and likely will be able to soften any potential external macroeconomic shock.

(slovenská verzia)

Akcie Ruska a regiónu CIS sa stávajú skutočne dobrým obchodom

Pre tých, ktorí investujú do hodnoty akcií, budú pravdepodobne ruské akcie skutočne dobrým obchodom. Na základe konvenčnej relatívnej hodnotiacej metriky je ruský akciový trh jedným z najlacnejších na svete. Nedávna úprava cien medzičasom ešte viac zatraktívnila hodnotiace úrovne. Ak berieme do úvahy dramatické výkyvy cien na regionálnych akciových trhoch, sú akciové výhliadky stále viac a viac optimistickejšie. Výnimočná geografická poloha regiónu a prírodné zdroje v kombinácii s nepopierateľnou makroekonomickou a politickou stabilitou budú bezpochyby príťažlivé pre investorov, ktorí hľadajú nižšie makroekonomické riziká a efektívnu diverzifikáciu. Aj zameranie sa na ceny komodít bude v roku 2010 prínosom pre akciové trhy v tomto regióne ako podporné likvidné prostredie, ktoré zahŕňa extrémne mierny globálny peňažný režim. Silný rast rozvíjajúcich sa ekonomík pravdepodobne zvýši dopyt po komoditách. Rýchlo rastú ca domáca spotreba poskytuje dôležitý zdroj makroekonomickej diverzifikácie a bude pravdepodobne schopná zjemniť každý potenciálny externý makroekonomický záchvev.