Kontaktujte maKontakt
Potrebujete 
úradný preklad alebo tlmočenie?

Vyplňte formulár a pripravím vám cenovú ponuku. Kliknite na tlačidlo:

Kontaktný formulár
Novinky v mojich prekladoch a tlmočeniachNovinky

Tlačová konferencia pivovarov

5.októbra 2010 som tlmočila tlačovú konferenciu Pivovarov Topvar, Heineken Slovensko a zástupcov menších pivovarov...
Čítajte ďalej>>


Odkazy na zaujímavé a partnerské stránkyOdkazy

Your Choice, s.r.o.

www.your-choice.skČasto kladené otázky » Otázky a odpovede
Otázky a odpovede

Dôležité informácie k úradným prekladom
Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.
Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom. Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).
Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).
Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, o čom je dokument, dátumom prekladu a cenou.
Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.


Čo je úradný dokument?

Pod úradným dokumentom sa myslí zmluva, vysvedčenie, rodný list, výpis z registra trestov.

Čo je úradný preklad?

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladáme alebo ich prekladáme iba s písomným súhlasom klienta.

Originál alebo kópia dokumentu?

Keďže prekladateľ dokument viaže spolu s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčame dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list). Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

Ako vyzerá úradný preklad?

Úradný prekladateľ dokument preloží, na stranách predierkuje a špeciálnou trojfarebnou stuhou na to určenou ho zviaže s prekladom. Preklad opečiatkuje úradnou pečiatkou súdneho prekladateľa a podpisom potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

Čo v prípade, že odovzdávate dokument v zahraničí?

V prípade, že preklad potrebujete odovzdať do zahraničia a prekladá sa notársky overená kópia, je potrebné pri overovaní nahlásiť to notárovi (dáva inú pečiatku, ako na dokument určený len na použitie na Slovensku).

Aká je cena úradného prekladu?

Cena prekladu závisí od množstva normostrán. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov s medzerami a úradný prekladateľ má za ňu podľa zákona nárok min. 20 EUR.

Pri kópii úradného prekladu si účtuje úradný prekladateľ 5 EUR.

Čo je úradné tlmočenie?

Je to tlmočenie pri právnych úkonoch, akými sú sobáše, súdne pojednávania a rozsudky.

Aká je cena úradného tlmočenia?

Úradne overené tlmočenie z a do angličtiny je za 26,60 EUR/1hod. V cene nie sú zarátané cestovné náklady a náhrada straty času.